தரவுச் சுரங்கம் - 17

              இன்று கணினித் தரவுச் சந்தையில் கோலோச்சியிருக்கும் தரவு பகுப்பாய்வின் பல வகைகளை இந்தப் பகுதியில் காண்போம்.  ஆங்கிலத்தில் இரண்டு சொற்களைக் காண்கின்றோம். Analysis – Analytics. இவையிரண்டு சொற்களும் ஒன்றுக்கொன்று மாற்றாகவோ அல்லது ஒன்றையொன்று வேறுபடுத்துவதாகவோ கையாளப்படுகின்றது. இரண்டும் ஒன்றே என்று பலரும், இரண்டும் வெவ்வேறே என்று பலரும் பல இணையதளங்களிலும் புத்தகங்களிலும் உரையாடுவதையும் விவாதம் செய்வதையும் காணமுடிகின்றது. வேறுபடுத்திப் பார்க்கும் பலரும் விவாதிக்கும் குறிப்பிடத்தக்க வித்தியாசங்கள் இவை:

  1. Analysis ஐ விட Analytics என்பது உயர்தரமானது.
  2. முதலாவது முடிந்ததும் இரண்டாவது ஆரம்பமாகின்றது.
  3. முதலாவது இறந்த காலத்தை ஆய்வு செய்வதாகவும், இரண்டாவது எதிர்காலத்தை ஊகிக்க வல்லதாகவும் உள்ளது.
  4. முதலாவது பொதுவானது. இரண்டாவது குறிப்பிட்ட வகையானது என்போரும் உள்ளனர்.
  5. முதலாவது குறிப்பிட்ட வகையானது, இரண்டாவது பொதுவானது என்போரும் உள்ளனர்!
  6. முதலாவது படைப்பு என்றால் இரண்டாவது அதைப் படைக்கும் கருவித் தொகுப்பு என்றும் சிலர் கூறுகின்றனர்.
  7. ஆங்கில அகராதியோ Analysis  என்பது தீர ஆய்வது (a detailed examination of anything complex in order to understand its nature or to determine its essential features : a thorough study) என்றும், Analytics என்பது (the method of logical analysis) அவ்வாறு ஆய்வதற்கான முறையான வழிமுறை என்றும் குறிப்பிடக் காண்கின்றோம்.

ஆக, ஒன்று மட்டும் நிச்சயமாகின்றது. இரண்டும் ஒன்றாகவே இருந்தாலும் இன்றைய காலகட்டத்தில் இவை இரண்டையும் ஒன்றாய்ப் பார்ப்பதற்கான வாய்ப்பைக் கடந்து விட்டதாகவே நாம் கருதலாம். ஏனென்றால் கணினி உலகில் இவ்விரு சொற்களின் பயன்பாடும் வெவ்வேறு இடங்களில் வெவ்வேறு விதமாகவே உள்ளது. கடந்த இருபது ஆண்டுகளில் தரவுப் பகுப்பாய்வில் ஏற்பட்டிருக்கும் முன்னேற்றத்தைச் சுட்டிக் காட்டுவதாக Analytics என்ற சொல்லே பயன்படுத்தப்படுகின்றது. எனவே பழையன கழிதலும் புதியன புகுதலும் வழுவல எனும் சொல்லுக்கேற்ப நானும் இந்தத் தொடரில் இவ்விரண்டும் வேறெனக் கருதித் தொடர்கின்றேன்.

இரண்டுக்கும் முக்கிய வேறுபாடாகப் பலரும் குறிப்பிடுவது இவற்றில் பயன்படுத்தும் கருவிகளையும், முறைகளையும், பயன்பாடுகளையும் பற்றியதாகவே உள்ளது. எடுத்துக்காட்டாக Analyticsல் அதிகப்படியான புள்ளியியல் கோட்பாடுகளையும், கணித சூத்திரங்களைப் பயன்படுத்துவதும், பெருந்தரவில் உள்ளமைந்துள்ள பாங்குகளைக் கண்டறிந்து அதை எதிர்காலத்தில் எவ்வாறு பயன்படுத்தி வியாபார முடிவுகளை எடுக்க முடியும் என்பதையும் காண முடிகின்றது. கீழ்க்கண்ட படத்தைக் காணுங்கள். நீங்களே முடிவெடுத்துக் கொள்ளுங்கள். இணையத்தில் இது போன்ற வித்தியாசமான கருத்துள்ள பல்லாயிரக்கணக்கான படங்களைக் காண முடிகின்றது.

The Difference Between Business Analytics and Business Analysis

எதிலும் நமக்கென்று ஒரு கருத்தும் இருக்கும் அல்லவா? அதையும் இங்கே குறிப்பிடுகின்றேன். ஆனால் இது எனது தனிப்பட்ட சொந்தக் கருத்தாகும். என்னைப் பொருத்தவரை Analysis என்பது நாம் என்ன காண்கின்றோம் என்று அறிந்து அதைக் காண்பதாகும். Analytics என்பது நாம் என்ன காண்கின்றோம் என்பதை அறியாமல் அதைப் புதியதாகக் கண்டறிந்து வெளியிடுவதாகும்! அதாவது ஆய்வுக்கும் ஆராய்ச்சிக்கும் இருக்கும் வேறுபாடை நான் இவ்விரு சொற்களின் பயன்பாட்டின் மூலம் உணர முடிகின்றது. மற்றவர்கள் இதுவரை கண்டிராத ஒரு கண்ணோட்டத்தில் தரவைப் பயன்படுத்திக் கண்டறிந்து அதைச் சரியான நேரத்தில் சரியான முறையில் பயன்படுத்திப் பலரும் பயனடைவதே சிறப்பு. அதையே பகுப்பாய்வு செய்ய வேண்டும்.

கூகுள் நிறுவனம் தரவுப் பகுப்பாய்வின் படிநிலைகளை இவ்வாறு வரையறுக்கின்றது. சுருக்கமாக APPASA என்றும் அழைக்கப்படுகின்றது.

Ask - கேள்வி

Prepare - தயாரித்தல்

Process - தகவமைத்தல்

Analyze - பகுப்பாய்வு

Share - பகிர்வு

Act – செயல்பாடு

எந்த ஒரு விடையின் தராதரமும் கேள்வியின் தராதரத்தை ஒட்டியே இருக்கின்றது. ஒரு புத்திசாலித்தனமான கேள்விக்கு ஒரு புத்திசாலித்தனமான பதிலே விடையாகக் கிடைக்கக்கூடும். எனவே தகுந்த வித்தியாசமான கோணத்தில் கேள்வி கேட்பதில் ஆரம்பித்து, அதற்கான தரவுகளை எங்கெங்கு கிடைத்தாலும் அதனைப் பக்குவமாகச் சேகரித்து, பின்னர் நாம் ஏற்கனவே கண்ட பதப்படுத்தும் முறைகளைக் கொண்டு தகவமைத்து அதனை மீண்டும் மீண்டும் ஆய்வுக்கு உட்படுத்தி நாம் மட்டுமே மஞ்சள் கண்ணாடி கொண்டு உலகைக் காண்பது போல் காணாமல் மற்றவர்களுக்கும் அதைப் பகிர்ந்து அவர்களின் கருத்துகளையும் உள்வாங்கிப் பின் தேவையான முடிவுகளை எடுத்து அதைச் செயல்பாட்டில் சாதித்துக் காட்டுவதே கூகுளின் தரவுப் பகுப்பாய்வுப் படிநிலையின் உன்னதம் ஆகும். உலகின் முன்னணி நிறுவனமான கூகுளால் முடியுமென்றால் நம்மாலும் முடியும் தானே?


Author: ரத்தினகிரி

ரத்தினகிரி சுப்பையா

-பட்டயக் கணக்காளர் - ஆசிரியர் - தரவு பகுப்பாய்வு ஆர்வலர்