தரவுச் சுரங்கம் - 3

ஒன்றுக்கொன்று தொடர்புடைய செய்திகளின் அல்லது நிகழ்வுகளின் தொகுப்பு மட்டுமே தரவு என்று முடித்து விடமுடியாது. தரவின் பல்பரிமாணங்களைத் தொடர்ந்து காண்போம்.

வணிகம் தொடர்பான நடவடிக்கைகள் என்றாலும் சரி, ஒரு தனிமனிதரின் சமர்த்துக் கடிகாரத்தில் சேர்த்து வைக்கப்படும் அவரது உடற்பயிற்சிக்கான தரவு என்றாலும் சரி ஏதோ ஒரு பட்டியலில் பின்னாளில் தேவைப்படும் என்று குறித்து வைக்கப்படுகின்றது. அவ்வாறு குறித்து வைக்கப்படும் செய்திகள் மூன்று வகைப்படும்.

  1. நடவடிக்கைகள் (Transactional Facts)

தினந்தோறும் நடந்து வரும் செயல்பாடுகளைக் கண்ணுற்று அவற்றில் தேவையானவை யாதென்று அறிந்து அவற்றைத் தொடர்ந்து குறித்து வைத்து வருவது நடவடிக்கைகள் ஆகும். பெரும்பாலும் அவை யார்? என்ன? எங்கே? எப்போது எவ்வளவு? (Who, What, Where, When, How much or How many) ஆகிய ஐந்து கேள்விகளுக்கான பதில்களாகத் தான் இருக்கும்.

வணிக நிறுவனங்களின் குறிப்பேடுகளை இந்த வகை தரவுக்கு எடுத்துக்காட்டாகக் குறிப்பிடலாம். இக்குறிப்பேடுகள் பின்னர் தேவைக்கேற்ப பேரேடுகளில் பதியப்பட்டு பின்னர் அவற்றின் மொத்தம் மற்றும் மீதம் ஆகியவை கணக்கிடப்பட்டு அறிக்கைகளாக உருப்பெற்றுப் பின்னர் நாம் வணிகம் சார்ந்து எதிர்காலத்தில் முடிவெடுக்க வசதியாகப் பின்பற்றப்படுகின்றன.

கணினி யுகம் வந்த பின்பு பெரும்பாலும் அனைத்து பெரும் மற்றும் நடுத்தர வணிக நிறுவனங்களின் மொத்த நடவடிக்கைக் குறிப்புகளும் கடந்த பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பலருக்கும் தெரியாமல் தேக்கி வைக்கப்பட்டு இருக்கின்றன. அவற்றில் எத்தனை மாணிக்கங்களும் வைரங்களும் பதுங்கி இருக்கின்றனவோ!?

  • நேரப் படப்பதிகை: (Periodic Snapshots)

நடவடிக்கைகள் அனைத்தையும் குறிப்பெடுத்து வைத்து விட்டோமே? இன்னும் அப்படி என்ன சேர்த்து வைக்க இருக்கின்றது என்று நினைத்து விடவேண்டாம். சிறந்த முறையில் ஒரு வணிக நிறுவனம் நடத்துவதற்கு இவை மட்டுமே அனைத்து தகவல்களையும் தந்து விட முடியாது. அந்த நிகழ்வுகளால் ஏற்பட்ட விளைவுகளை அவ்வப்போது படம் பிடிப்பது போல் குறித்து வைத்திருப்பதும் தேவையாகின்றது.

எடுத்துக்காட்டாக ஒரு ஐந்து நட்சத்திர தங்கும் விடுதியில் தினந் தோறும் எத்தனை அறைகள் நிரம்பி இருக்கின்றன எத்தனை அறைகள் காலியாக இருந்தன என்ற விபரம் தொடர்ந்து பதியப்பட்டு வருவதைக் குறிப்பிடலாம். தினந்தோறும் உங்கள் பையில் பணம் எவ்வளவு இருந்தது என்று தொடர்ந்து கவனித்து வந்தாலே உங்கள் பணப்புழக்கம் பற்றி அறிந்து கொள்ள முடியும்.

கூகுள் வரைபடத்தில் 2000ம் ஆண்டு  ஒரு நிலப்பரப்பு எவ்வாறு இருந்தது என்றும் 2020ம் ஆண்டு அதே நிலப்பரப்பு எவ்வாறு இருந்தது என்றும் குறித்து வைத்திருந்தால் அதனால் அந்தப் பகுதியில் என்னென்ன மாற்றங்கள் நிகழ்ந்திருக்கின்றது என்று அனுமானிக்க முடியும். அதுமட்டுமின்றி இன்னும் இருபது ஆண்டுகள் கழித்து எவ்வாறு இருக்கும் என்றும் கண்டறிய முடியும் அல்லவா?

  • கூட்டுப் படப்பதிகை (Cumulative/Accumulating Snapshots)

ஒரே நிகழ்வு அல்லது நடவடிக்கையின் சங்கிலித் தொடரைக் காலக்கிரமத்துடன் அவற்றின் முந்தைய குறிப்புகளுடனே சேர்த்து வைத்து வருவதை கூட்டுப்பதிவு எனலாம். இவை நடவடிக்கைப் பதிவுகளாக ஒருபுறம் இருந்தாலும் நமது வசதிக்காகவும், மேற்கொண்டு நடவடிக்கை மேற்கொள்ள ஏதுவாகவும் ஒரே இடத்தில் சேர்த்துப் பதிந்து கொள்ளலாம்.

எடுத்துக்காட்டாக, அமேசான் நிறுவனத்தின் தகவல் முறையைக் கண்ணுறலாம். ஒருவர் இந்தப் பொருள் பிடிக்கின்றது என்று குறித்து வைத்துக் கொண்டால், அவருக்கு அதை அவ்வப்போது ஞாபகப்படுத்தி அதை வாங்கும் வரை தொடர்ந்து பின்னர் அவர் வாங்க முடிவெடுத்து அவரிடம் பணத்தை வாங்கி சரக்கைக் கொண்டு போய் சேர்ப்பது என்று அனைத்தும் நடவடிக்கைகள் தான் என்றாலும் ஏதோ ஒரு முடிச்சில் அனைத்தும் ஒன்றாகச் சேர்த்து வைத்துப் பார்த்தால் மட்டுமே சிறந்த முடிவுகள் எடுக்க முடியும்.

அவ்வளவு பெரிய நிறுவனத்தில் தினம் நடைபெறும் கோடிக்கணக்கான நடவடிக்கைகளை இவ்வாறு தொகுப்பது என்று மனிதர்களால் ஆகாது என்றாலும் கணினிகளால் அது முடிகின்றது.

அடுத்ததாக மேகக் கணிமையில் தரவு எவ்வாறு சேமிக்கப்படுகின்றது என்பதையும் பெருந்தரவு குறித்தும் காணலாம்.


Author: ரத்தினகிரி

ரத்தினகிரி சுப்பையா

-பட்டயக் கணக்காளர் - ஆசிரியர் - தரவு பகுப்பாய்வு ஆர்வலர்